Sociale Kaart Flevoland
 

Veelgestelde vragen

Meer weten over Sociale Kaart Flevoland? Kijk hier voor antwoord op de meest gestelde vragen.

Sociale Kaart Flevoland is een website met betrouwbare en actuele informatie over maatschappelijke organisaties en hun aanbod van diensten en activiteiten in het sociale domein. Ook aanbod vanuit de informele zorg en burgerinitiatieven staan opgenomen in de sociale kaart.

Sociale Kaart Flevoland is gemaakt voor Flevolandse professionals zoals zorg- en hulpverleners en beleidsambtenaren van de Flevolandse gemeenten. Hier vindt u organisaties en hun aanbod in het sociale domein. Ook inwoners kunnen zoeken naar aanbod in de eigen omgeving.

@Voor burgers 
Voelt u zich wel eens eenzaam of wilt u uw sociale netwerk vergroten? Wilt u meer gaan bewegen maar weet u niet waar? Bent u op zoek naar begeleiding, ondersteuning of zorg? In Sociale Kaart Flevoland vindt u organisaties in uw directe omgeving en ontdekt u tal van activiteiten waaraan u kunt meedoen.

@Voor professionals
Sociale Kaart Flevoland is een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke website bij het vinden van een oplossing voor uw cliënten met een hulp- en ondersteuningsvraag. Raadpleeg Sociale Kaart Flevoland bij het voorbereiden van een advies aan uw cliënt, of zoek samen met uw cliënt in Sociale Kaart Flevoland naar een passende oplossing. In de sociale kaart vindt u informatie over organisaties en hun aanbod in het sociale domein in de directe leefomgeving van uw cliënt.

@Voor (maatschappelijke) organisaties 
Sociale Kaart Flevoland biedt zorg- en hulpverleners in de frontoffice en sociale (wijk)teams ondersteuning in het werkproces. Sociale Kaart Flevoland is een betrouwbare bron van informatie bij de dienstverlening aan uw cliënten.

@Voor gemeenten
Van burgers wordt zoveel mogelijk zelfredzaamheid gevraagd. Gemeenten hebben de taak burgers en zorg- en hulpverleners hierin te ondersteunen. Betrouwbare en actuele informatieverstrekking over het hulpaanbod binnen het sociale domein is belangrijk. Sociale Kaart Flevoland ont-zorgt gemeenten bij deze taken.

Organisaties worden vermeld op Sociale Kaart Flevoland als de organisatie gevestigd is in Flevoland of werkzaam is voor inwoners van Flevoland en actief is in het sociaal domein. Klik hier voor de uitgebreide opnamecriteria.

Aanmelden kan via de aanmeldpagina  op deze website. Vermeld de naam van uw organisatie, een korte omschrijving van uw organisatie en/of uw webadres en contactgegevens. De redactie toetst of de organisatie in aanmerking komt voor vermelding en neemt vervolgens contact met u op. 

Sociale Kaart Flevoland wordt beheerd door een redactie in samenwerking met contactpersonen van de aangesloten organisaties. Alle organisaties krijgen 2 keer per jaar een verzoek om de gegevens te controleren op actualiteit en volledigheid. Zij kunnen zelf de gegevens aanpassen, waarna de redactie de gegevens beoordeelt en na goedkeuring publiceert.

We houden dus samen met organisaties Sociale Kaart Flevoland actueel en volledig.

GGD Flevoland biedt gemeenten en organisaties de mogelijkheid om de sociale kaart informatie te integreren in een eigen (thematische) website of (lokaal) burgerportaal. Hierbij behoort uitbreiding van de diensten en verbreding of verrijking van de informatie tot de mogelijkheden. Bekijk de infographic voor een grafisch beeld van de mogelijkheden.

Wilt u een gesprek met ons over de mogelijkheden van Sociale Kaart Flevoland? Neem contact op met het redactieteam!

Voorbeelden van gekoppelde websites:

 • Preventieve aanbod jeugd en gezin Almere
  een overzicht van het vrij toegankelijke aanbod voor hulp aan jongeren en hun opvoeders in Almere.
 • Relatie en Scheiding Almere
  een website met informatie over relaties en scheiden in Almere.
 • (G)oud in Almere
  Een website met informatie over initiatieven van bewoners en organisaties die projecten opzetten rond vergrijzing.
 • Sociale Keuzehulp Almere
  Een overzicht voor professionals die met een oudere inwoner van Almere willen kijken naar activiteiten voor meer of betere sociale verbinding of praktische hulp.
 • Steunwijzer Noordoostpolder
  een burgerportaal met informatie over organisaties en hun aanbod in het sociale domein van de gemeente Noordoostpolder.
 • Positief Ouder worden
  Een website vol informatie en tips over verschillende onderwerpen zoals positieve gezondheid, valpreventie en mondgezondheid in Flevoland.
 • Respijtwijzer Lelystad
  een overzicht van het aanbod rond respijtzorg (tijdelijke of volledige) overname van de mantelzorger in Lelystad.

Uw aanbod ook op Sociale Kaart Flevoland?