Over ons

Sociale Kaart Flevoland is een website met betrouwbare en actuele informatie over maatschappelijke organisaties en hun aanbod van diensten en activiteiten in het sociale domein. Ook aanbod vanuit de informele zorg en burgerinitiatieven staan opgenomen in de sociale kaart.

@Voor burgers 
Voelt u zich wel eens eenzaam of wilt u uw sociale netwerk vergroten? Wilt u meer gaan bewegen maar weet u niet waar? Bent u op zoek naar begeleiding, ondersteuning of zorg? In Sociale Kaart Flevoland vindt u organisaties in uw directe omgeving en ontdekt u tal van activiteiten waaraan u kunt meedoen.

@Voor professionals
Sociale Kaart Flevoland is een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke website bij het vinden van een oplossing voor uw cliënten met een hulp- en ondersteuningsvraag. Raadpleeg Sociale Kaart Flevoland bij het voorbereiden van een advies aan uw cliënt, of zoek samen met uw cliënt in Sociale Kaart Flevoland naar een passende oplossing. In de sociale kaart vindt u informatie over organisaties en hun aanbod in het sociale domein in de directe leefomgeving van uw cliënt.

@Voor (maatschappelijke) organisaties 
Sociale Kaart Flevoland biedt zorg- en hulpverleners in de frontoffice en sociale (wijk)teams ondersteuning in het werkproces. Sociale Kaart Flevoland is een betrouwbare bron van informatie bij de dienstverlening aan uw cliënten.

@Voor gemeenten
Van burgers wordt zoveel mogelijk zelfredzaamheid gevraagd. Gemeenten hebben de taak burgers en zorg- en hulpverleners hierin te ondersteunen. Betrouwbare en actuele informatieverstrekking over het hulpaanbod binnen het sociale domein is belangrijk. Sociale Kaart Flevoland ont-zorgt gemeenten bij deze taken.

Samenwerking
GGD Flevoland biedt gemeenten en organisaties de mogelijkheid om de sociale kaart informatie te integreren in een eigen (thematische) website of (lokaal) burgerportaal. Hierbij behoort uitbreiding van de diensten en verbreding of verrijking van de informatie tot de mogelijkheden.

Voorbeelden van gekoppelde websites:

 • Preventieve aanbod jeugd en gezin Almere
  een overzicht van het vrij toegankelijke aanbod voor hulp aan jongeren en hun opvoeders in Almere.
 • Relatie en Scheiding Almere
  een website met informatie over relaties en scheiden in Almere.
 • (G)oud in Almere
  Een website met informatie over initiatieven van bewoners en organisaties die projecten opzetten rond vergrijzing.
 • Sociale Keuzehulp Almere
  Een overzicht voor professionals die met een oudere inwoner van Almere willen kijken naar activiteiten voor meer of betere sociale verbinding of praktische hulp.
 • Steunwijzer Noordoostpolder
  een burgerportaal met informatie over organisaties en hun aanbod in het sociale domein van de gemeente Noordoostpolder.
 • Positief Ouder worden
  Een website vol informatie en tips over verschillende onderwerpen zoals positieve gezondheid, valpreventie en mondgezondheid in Flevoland.
 • Respijtwijzer Lelystad
  een overzicht van het aanbod rond respijtzorg (tijdelijke of volledige) overname van de mantelzorger in Lelystad.

Informatie en contact

Wilt u een gesprek met ons over de mogelijkheden van Sociale Kaart Flevoland? Neem contact op met het redactieteam!

GGD Flevoland
redactie Sociale Kaart Flevoland