Over ons

Sociale Kaart Flevoland is een website met betrouwbare en actuele informatie over maatschappelijke organisaties en hun aanbod van diensten en activiteiten in het sociale domein. Ook aanbod vanuit de informele zorg en burgerinitiatieven staan opgenomen in de sociale kaart.

@Voor burgers 
Voelt u zich wel eens eenzaam of wilt u uw sociale netwerk vergroten? Wilt u meer gaan bewegen maar weet u niet waar? Bent u op zoek naar begeleiding, ondersteuning of zorg? In Sociale Kaart Flevoland vindt u organisaties in uw directe omgeving en ontdekt u tal van activiteiten waaraan u kunt meedoen.

@Voor professionals
Sociale Kaart Flevoland is een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke website bij het vinden van een oplossing voor uw cliënten met een hulp- en ondersteuningsvraag. Raadpleeg Sociale Kaart Flevoland bij het voorbereiden van een advies aan uw cliënt, of zoek samen met uw cliënt in Sociale Kaart Flevoland naar een passende oplossing. In de sociale kaart vindt u informatie over organisaties en hun aanbod in het sociale domein in de directe leefomgeving van uw cliënt.

@Voor (maatschappelijke) organisaties 
Sociale Kaart Flevoland biedt zorg- en hulpverleners in de frontoffice en sociale (wijk)teams ondersteuning in het werkproces. Sociale Kaart Flevoland is een betrouwbare bron van informatie bij de dienstverlening aan uw cliënten.

@Voor gemeenten
Van burgers wordt zoveel mogelijk zelfredzaamheid gevraagd. Gemeenten hebben de taak burgers en zorg- en hulpverleners hierin te ondersteunen. Betrouwbare en actuele informatieverstrekking over het hulpaanbod binnen het sociale domein is belangrijk. Sociale Kaart Flevoland ont-zorgt gemeenten bij deze taken.

Samenwerking
GGD Flevoland biedt gemeenten en organisaties de mogelijkheid om de sociale kaart informatie te integreren in een eigen (thematische) website of (lokaal) burgerportaal. Hierbij behoort uitbreiding van de diensten en verbreding of verrijking van de informatie tot de mogelijkheden.

Voorbeelden van gekoppelde websites:

Informatie en contact

Wij hebben de volgende materialen voor u beschikbaar:

  • Flyers (papier en digitaal)
    Zorg- en hulpverleners kunnen na afloop van een (advies)gesprek een flyer meegeven aan de cliënt. Op de achterzijde is ruimte om aantekeningen te maken
  • Infographic  (digitaal)
    In de infographic wordt op beeldende wijze het totaalconcept van de sociale kaart uitgelegd.

Wilt u materialen bestellen, of een gesprek met ons over de mogelijkheden van Sociale Kaart Flevoland? Neem contact op met het redactieteam!

GGD Flevoland
redactie Sociale Kaart Flevoland