AK-Term: trainingen

Oké op school

OKé-op-school is een voorlichtings- en trainingsprogramma ter preventie van afstroom naar lagere niveaus en/of schooluitval als gevolg van schoolleerproblemen.

Training Leren Leren

‘Leren Leren’ is een training voor alle scholieren van het voortgezet onderwijs die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.