Activiteiten

Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij een (lichte) verstandelijke beperking

Omschrijving

’s Heeren Loo biedt onderzoek, diagnostiek en behandeling aan mensen met een (Lichte) verstandelijke beperking. Na onderzoek en diagnostiek wordt samen met de cliënt gezocht naar de beste behandeling.

Diagnostiek
Een gespecialiseerd onderzoek brengt een psychisch probleem of een psychische stoornis in kaart.

EMDR-therapie
Therapie voor je kind, familielid of patiënt voor de behandeling van psychische klachten of een psychische stoornis na een traumatische gebeurtenis.

Medische zorg
Medische zorg voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of andere beperking en voor ouders/verzorgers en professionals. 

Paramedische zorg
Specialistische ondersteuning voor je kind, familielid of patiënt door een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of logopedist.

Speltherapie
Therapie voor je kind, familielid of patiënt voor de behandeling van sociaal-emotionele problemen.

Psychomotorische therapie (PMT)
Therapie waarbij je kind, familielid of patiënt nieuw gedrag aanleert en traumatische ervaringen verwerkt.

Systeemtherapie (familietherapie)
Therapie voor je kind, familielid of patiënt voor het verbeteren van de onderlinge relaties en communicatie in het gezin.

Aangeboden door

Informatie

kosten:
n.v.t

Locatie

Vergelijkbare diensten