Activiteiten

Integrale Vroeghulp Lelystad

Omschrijving

Integrale Vroeghulp is een hulpaanbod voor kinderen van 0 t/m 7 jaar met een (vermoeden van) ontwikkelingsproblematiek als gevolg van een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum of een chronische ziekte en hun ouders.

Aanbod

  • Informatie, advies en ondersteuning
  • Hulpvraagverduidelijking en het maken van een samenhangend plan van aanpak voor een kind en de ouders, na bespreking in het Multi-disciplinaire kernteam van IVH dit volgen en zo nodig bijsturen
  • Coördinatie en bemiddeling bij het afstemmen van de hulpverlening en de verschillende hulpverleners
  • Het bieden van trajectbegeleiding aan ouders door een trajectbegeleider

De Vroeghulpteams bestaan uit een revalidatie- en/of een jeugdarts, gedragswetenschapper, maatschappelijk werker, logopedist en de coördinator.

Contactpersoon:
Marjolein van Doorn-Bakker
06 – 30998055

 

Aangeboden door

Informatie

kosten:
n.v.t

Wanneer

Locatie

Vergelijkbare diensten