Activiteiten

ForFACT

Omschrijving

Een ForFACT Team levert intensieve outreachende zorg aan forensisch-psychiatrische cliënten die anders van zorg verstoken zouden blijven vanwege hun chaotische levensstijl, psychiatrische problemen en middelenmisbruik. De leden van een ForFACT Team bieden ondersteuning waar iemand dat nodig heeft. Daarbij zijn veiligheid, herstel en autonomie belangrijke doelen.

ForFACT is voor volwassenen die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie, langdurig ernstige problemen hebben op as I en/of as II en daarnaast hulp en ondersteuning kunnen gebruiken bij zaken als verslaving, wonen, werken, financiën, dagbesteding en sociale contacten. Vaak worden deze cliënten door anderen omschreven als zorgmijdend en komt hulpverlening moeizaam tot stand.

Aangeboden door

Informatie

kosten:
n.v.t

Locatie