Activiteiten

Bewindvoering

Omschrijving

Bij bewindvoering worden iemands bezittingen onder bewind gesteld. Dit houdt in dat deze persoon zelf niet meer mag beslissen over zijn eigendommen.

Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. De rechtbank beslist over toelating tot het beschermingsbewind. Afhankelijk van het inkomen is beschermingsbewind gratis, of wordt er een eigen bijdrage gevraagd.

Er zijn verschillende soorten van bewind:

  • Bewindvoering bij beschermingsbewind
  • Bewindvoering bij curatele
  • Bewindvoering op grond van de schuldsanering
  • Bewindvoering bij faillissement
  • Bewindvoering over goederen en zaken van een nalatenschap, het testamentair bewind.

Aangeboden door

Informatie

kosten:
n.v.t

Locatie

Vergelijkbare diensten

Onderwerpen die horen bij deze dienst