AK-Term: vrijwillige zorg

Zorgvrijwilliger

Zorgvrijwilligers (maatjes) ondersteunen kwetsbare ouderen, chronische zieken, mensen met een psychiatrische achtergrond.