Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: voortijdige schoolverlaters

RMC regio Flevoland

Doorstroompunt regio Coördinatie Voortijdige Schoolverlaters is een samenwerkingsverband tussen gemeenten om jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten in beeld te brengen en ze te helpen

Jeugd ggz

School & Family Support richt zich op kinderen en jongeren waarbij sprake is van schoolverzuim en hun gezin. Het schoolverzuim kan zowel geoorloofd als ongeoorloofd zijn.

School & Family Support

School & Family Support richt zich op kinderen en jongeren waarbij sprake is van schoolverzuim en hun gezin. Het schoolverzuim kan zowel geoorloofd als ongeoorloofd zijn.