AK-Term: voortijdige schoolverlaters

Jeugd ggz

School & Family Support richt zich op kinderen en jongeren waarbij sprake is van schoolverzuim en hun gezin. Het schoolverzuim kan zowel geoorloofd als ongeoorloofd zijn.

School & Family Support

School & Family Support richt zich op kinderen en jongeren waarbij sprake is van schoolverzuim en hun gezin. Het schoolverzuim kan zowel geoorloofd als ongeoorloofd zijn.

RMC regio Flevoland

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdige Schoolverlaters (RMC) is een samenwerkingsverband tussen gemeenten om jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten in beeld te brengen en ze te helpen