AK-Term: verpleeghuiszorg thuis

Wonen met Zorg

Zorg aan mensen die veel (on)geplande zorg nodig hebben en die niet, of in beperkte mate, zelfstandig kunnen wonen.