Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: toezichthouders (organisaties)

Toezicht Kinderopvang

In de wet Kinderopvang zijn de minimale eisen opgenomen waaraan de kinderopvang moet voldoen. De uitvoering van het toezicht wordt gedaan door de GGD.