Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: overlegorganen

Inloophuis Open Haven

In het inloophuis kunnen mensen die in een sociaal isolement verkeren, met schulden te kampen hebben, gebrek lijden of in een schuldsituatie terecht zijn gekomen hulp krijgen.

Stichting IDO Lelystad

Stichting IDO geeft kosteloos hulp aan mensen die in een sociaal isolement verkeren, met schulden te kampen hebben, gebrek lijden of in een schuldsituatie terecht zijn gekomen.

OSOL

Samenwerkingsverband tussen de ouderenbonden met als doel de belangenbehartiging van de ouderen in Lelystad.