Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: niet-aangeboren hersenletsel

Hersenletselteam Flevoland

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), familieleden en hulpverleners kunnen hun individuele vragen voorleggen aan een regionaal advies- en informatiepunt (coördinatiepunt NAH of hersenletselteam).

NAH Ontmoetingspunt Almere

NAH Ontmoetingspunt Almere is een organisatie voor lotgenoten, mantelzorgers, familie en vrienden, van mensen die bijvoorbeeld een beroerte (cva), hersenkneuzing, hersenschudding, hersentumor.