AK-Term: lichamelijke beperkingen

Ergotherapie

Ergotherapie is er voor mensen die problemen ervaren met het uitvoeren van de dagelijkse handelingen door een ziekte of beperking.

Aangepast sporten

Bewegen is goed voor iedereen, dus ook als u een beperking heeft. Sporten helpt om uw grenzen te verleggen, zowel lichamelijk als mentaal.

SO School Lyndensteyn

School Lyndensteyn is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn.