Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: lichamelijke beperkingen

SO School Lyndensteyn

School Lyndensteyn is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn.