Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: LHBTI-emancipatie

Queer

Queer is een overkoepelend begrip voor homoseksuele, biseksuele, panseksuele, transgender, intersekse en non-binaire/genderqueer mensen.