AK-Term: Leger des Heils

Grijs Genoegen

Ambulante woonbegeleiding Grijs Genoeg(en) helpt mensen van 55 jaar of ouder die een sterk teruggetrokken leven leiden.

Domus

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud.

Leger des Heils W&G Flevoland

Het Leger des Heils is een zorgorganisatie die zich vanuit haar christelijke identiteit inzet voor kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren.