AK-Term: leerstoornissen

Extra ondersteuning basisonderwijs

Voor leerlingen die dat nodig hebben, organiseert de school ondersteuning. Basisondersteuning wordt op iedere school geboden. Extra ondersteuning wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

(K)-Individu Coaching

Kortdurende, efficiënte en praktische coaching voor kinderen met leer- en concentratieproblemen en voor volwassenen met volle, drukke hoofden.
Tevens gespecialiseerd in puber/gezinscoaching

Praktijk de Interactie

Praktijk voor mediërend leren voor kinderen met de diagnose Adhd, Add, Odd, Pdd-nos, Autisme, Down syndroom, Dyslectie, Dyscalcullie, Hoogbegaafdheid, Hoogsensitief, leerproblemen, gedragsproblemen of faalangst