Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: leer- en ontwikkelingsstoornissen

Extra ondersteuning basisonderwijs

Voor leerlingen die dat nodig hebben, organiseert de school ondersteuning. Basisondersteuning wordt op iedere school geboden. Extra ondersteuning wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).