Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: kortdurend verblijf

Zorgboerderij FlevoZon

Flevo Zon biedt zeven dagen per week verschillende zorgvormen passend bij de zorgvraag, in een prachtige bosrijke en rustige omgeving met volop mogelijkheden tot uiteenlopende activiteiten.

’s Heeren Loo

’s Heeren Loo biedt in het hele land zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Logeeropvang bij Kwintes

Kwintes levert kortdurend verblijf op bestaande woonlocaties. Kortdurend verblijf kan ingezet worden, zodat mantelzorgers tijdelijk worden ontzien (respijtzorg).