AK-Term: kortdurend verblijf

Logeeropvang bij Kwintes

Kwintes levert kortdurend verblijf op bestaande woonlocaties. Kortdurend verblijf kan ingezet worden, zodat mantelzorgers tijdelijk worden ontzien (respijtzorg).

’s Heeren Loo

’s Heeren Loo biedt in het hele land zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Coloriet de Regenboog

Coloriet de Regenboog in Dronten is een centraal ontmoetingspunt in de wijk en een woonzorgcentrum met verschillende mogelijkheden om te wonen; van geheel zelfstandig tot compleet verzorgd.