AK-Term: kinder- en jeugdpsychologen

Jeugdhulp

Jeugdhulp omvat preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen in het gezond opgroeien van kinderen en jongeren tot 18 jaar.