Activiteiten

Speciaal onderwijs

Omschrijving

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een beperking, chronische ziekte of stoornis. Deze kinderen krijgen in het speciaal onderwijs meer aandacht en ondersteuning dan in het gewone onderwijs.

Voor deze kinderen is er ook voortgezet speciaal onderwijs. Dit kan gevolgd worden tot de leeftijd van 20. Vanuit het speciaal onderwijs kunnen leerlingen mogelijk ook instromen in het reguliere onderwijs of doorstromen naar een gewone vervolgopleiding.  

Scholen voor speciaal onderwijs worden ingedeeld in vier clusters.

Cluster 1: Speciaal onderwijs voor leerlingen die blind of slechtziend zijn.

Cluster 2: Speciaal onderwijs voor leerlingen die doof of slechthorend zijn, of ernstige spraak-taalmoeilijkheden hebben.

Cluster 3: Speciaal onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte.

Cluster 4:  Speciaal onderwijs voor leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem.

Aangeboden door

Informatie

kosten:
n.v.t

Locatie

Vergelijkbare diensten

Onderwerpen die horen bij deze dienst

Niet gevonden wat u zocht?

Bekijk allle activiteiten voor