Activiteiten

Dyslexie diagnose en behandeling

Omschrijving

Diagnostiek en behandeling van dyslexie geboden door Leestalent. Leestalent is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Een dyslectisch kind herkennen en begeleiden is niet altijd even makkelijk; er is immers niet één kind hetzelfde. Toch zijn vroege signalering en de juiste aanpak belangrijk voor de ontwikkeling en motivatie van het kind.

Dit is in het kort de werkwijze van Leestalent:

  • De school en/of de ouder(s) vermoeden dat er sprake kan zijn van dyslexie, waarna de school een dossier aanlegt.
  • Wanneer het dossier volgens school compleet is, wordt het kind aangemeld bij Leestalent.
  • Bij een compleet dossier wordt binnen twee weken contact opgenomen om de onderzoeken in te plannen.
  • Na drie weken volgt de uitslag en wordt deze besproken met de ouders.
  • Is er een indicatie voor behandeling, dan start deze weer gemiddeld vier weken later.
  • De behandeling vindt meestal plaats op school.
  • Tijdens de behandeling wordt er drie keer geëvalueerd.
  • De contacten met school en ouders vinden plaats via Skribbel. Verder is er per periode minimaal één behandeling die door de ouders kan worden bijgewoond (bezoekbehandeling).
  • Ook het huiswerk wordt gecommuniceerd via Skribbel.
  • De dyslexiebehandeling verloopt in periodes. Na elke periode worden de resultaten geëvalueerd. Op basis daarvan volgt een besluit over voortzetting van de behandeling door de hoofdbehandelaar.

 

Aangeboden door

Informatie

kosten:
n.v.t

Locatie

Vergelijkbare diensten

Onderwerpen die horen bij deze dienst