Activiteiten

Buitenschoolse opvang

Omschrijving

Buitenschoolse opvang is de opvang van kinderen van 4 tot 13 jaar die naar de basisschool gaan. Bij de buitenschoolse opvang worden uw kinderen opgevangen door professionele medewerkers. Zij zorgen voor een leuk, actief en creatief vrijetijdsprogramma. Soms werkt een opvang samen met een sportvereniging of een cultuurvereniging.

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit de waarborgen, wordt toezicht gevoerd en waar nodig gehandhaafd. Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang staan daarom in het  Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Aangeboden door

Informatie

kosten:
n.v.t

Locatie

Vergelijkbare diensten

Onderwerpen die horen bij deze dienst