AK-Term: voorlichtingsbijeenkomsten

Oké op school

OKé-op-school is een voorlichtings- en trainingsprogramma ter preventie van afstroom naar lagere niveaus en/of schooluitval als gevolg van schoolleerproblemen.