Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: taalachterstand

Taalcentrum Almere

Taalcentrum Almere is een expertisecentrum voor leerlingen van 4 tot 18 jaar die de Nederlandse taal nog niet voldoende spreken en begrijpen.