Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: speciaal onderwijs

SO School Lyndensteyn

School Lyndensteyn is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn.

Onderwijs

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Dit recht is in Nederland beschermd via de leerplicht.