Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: sociaal domein

Belangenbehartiging

ASD Dronten is een onafhankelijke stichting. Middels een verordening is vastgesteld dat de ASD gevraagd en ongevraagd advies mag uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten