Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: schooluitval

Oké op school

Oké op School biedt individuele trajecten (voorheen Sterk in de Klas) voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

4Fusion

4Fusion biedt begeleiding aan jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar bij schooluitval.

Begeleiding bij schooluitval

Jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen in het huidige onderwijssysteem kunnen 5 dagen in de week bij 4Fusion terecht.
Dit geldt voor zowel Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs en Speciaal onderwijs

Jeugd ggz

School & Family Support richt zich op kinderen en jongeren waarbij sprake is van schoolverzuim en hun gezin. Het schoolverzuim kan zowel geoorloofd als ongeoorloofd zijn.

Meiden met Pit!

Sommige meiden willen wel hun school afmaken of werken, maar zetten hun goede voornemens helaas ook vaak vroegtijdig overboord. Meiden met Pit! brengt hen weer op het goede spoor.

School & Family Support

School & Family Support richt zich op kinderen en jongeren waarbij sprake is van schoolverzuim en hun gezin. Het schoolverzuim kan zowel geoorloofd als ongeoorloofd zijn.