Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: residentiële jeugdhulp

Doenersdreef Zorg

Doenersdreef (DD) is een lokale, kleinschalige (Wlz) zorgaanbieder in Almere voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

’s Heeren Loo

’s Heeren Loo biedt in het hele land zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking.