Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: psychologen

Flevo Psychologen Praktijk

Binnen de basis geestelijke gezondheidszorg (ggz) worden mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen en mensen met stabiele, chronische psychische problemen na verwijzing van een huisarts (

Gewoonbyzonder

Ondersteuning bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van algemene opvoedings- en ontwikkelingsvragen en persoonlijke vraagstukken.