Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: praktische dienstverlening

Stichting IDO Lelystad

Stichting IDO geeft kosteloos hulp aan mensen die in een sociaal isolement verkeren, met schulden te kampen hebben, gebrek lijden of in een schuldsituatie terecht zijn gekomen.

Ledenvereniging

De Ledenvereniging biedt haar leden service die het leven ondersteunt en veraangenaamt, zodat u en uw naasten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Inloophuis Waterwijk

In het inloophuis kunnen mensen die in een sociaal isolement verkeren, met schulden te kampen hebben, gebrek lijden of in een schuldsituatie terecht zijn gekomen hulp krijgen.

Inloophuis Open Haven

In het inloophuis kunnen mensen die in een sociaal isolement verkeren, met schulden te kampen hebben, gebrek lijden of in een schuldsituatie terecht zijn gekomen hulp krijgen.