Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: migranten

Sensa Zorg

Sensa Zorg ziet het als haar taak om de problematiek van haar cliënten, al dan niet met een migrantenachtergrond, vroegtijdig te signaleren.

Buitenlandse werknemers

Werk je als EU-arbeidsmigrant in Nederland? Wil je langere tijd in Nederland blijven wonen? Dan is het belangrijk dat je jezelf kunt redden en je hier thuis voelt.

Ouderenconsulent

Soms lukt het even niet om zelf je zaken te regelen. Dan kun je terecht bij de ouderenconsulent voor onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning.

I-psy en PsyQ Almere

Behandeling van volwassenen tussen de 18 en 65 jaar al dan niet met een migratieachtergrond of van andere culturele afkomst, met klachten die psychologisch of psychiatrisch van aard zijn.

SIPI vestiging Almere

Stichting Interculturele Participatie en Integratie (Sipi) begeleidt, versterkt en traint kwetsbare doelgroepen zoals jeugdigen, gezinnen en ouderen, al dan niet met een migrantenachtergrond.