Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: mensen met een psychische aandoening

Kwintes

Kwintes is een organisatie voor mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische kwetsbaarheid.

Logeeropvang bij Kwintes

Kwintes levert kortdurend verblijf op bestaande woonlocaties. Kortdurend verblijf kan ingezet worden, zodat mantelzorgers tijdelijk worden ontzien (respijtzorg).