Sociale Kaart Flevoland
 

AK-Term: logeeropvang

Philadelphia

Philadelphia is een landelijke zorginstelling en biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

Zorgboerderij FlevoZon

Flevo Zon biedt zeven dagen per week verschillende zorgvormen passend bij de zorgvraag, in een prachtige bosrijke en rustige omgeving met volop mogelijkheden tot uiteenlopende activiteiten.

Logeeropvang bij Kwintes

Kwintes levert kortdurend verblijf op bestaande woonlocaties. Kortdurend verblijf kan ingezet worden, zodat mantelzorgers tijdelijk worden ontzien (respijtzorg).

Even op Adem

Gastgezinnen geven een kind/kinderen een kosteloos vakantiegevoel door opvang en leuke activiteiten te ondernemen waardoor ouder(s) ook even op adem komen.

Logeren in een logeerhuis

Stichting Autstede organiseert 4 keer per jaar een logeerweekend voor gezinnen met kinderen met ASS/ ADHD. Bij Autstede doen ouders en broertjes en zusjes ook mee.